Գիտական ղեկավարներ

Քամալյան Ռաֆայել Ռուբենի, ՖիզիկամաթեմատիկականԳիտությունների դոկտոր

Հրապարակումներ առկա չեն

Քաջբերունի Հասմիկ Ս․, ԲանասիրականԳիտությունների թեկնածու

Հրապարակումներ առկա չեն

Քթոյան Արմեն Մամիկոնի, Տնտեսագիտությանթեկնածու

Հրապարակումներ առկա չեն

Քոչարյան Վիգեն Վլադիմիրի, Գիտությունների թեկնածու

Հրապարակումներ առկա չեն

Քոչարյան Վահան Ռաշիդի, ՖիզիկամաթեմատիկականԳիտությունների թեկնածու

Հրապարակումներ առկա չեն

Քոչարյան Հայկ Մկրտչի, ՊատմականԳիտությունների թեկնածու

Հրապարակումներ առկա չեն

Օրդուխանյան Էմիլ Հրաչյայի, ՔաղաքականԳիտությունների թեկնածու

Հրապարակումներ առկա չեն

Ֆահրադյան Մարտին Վարդանի, Գիտությունների թեկնածու

Հրապարակումներ առկա չեն