Գիտական ղեկավարներ

Քոչարյան Վիգեն Վլադիմիրի, ԻրավաբանականԳիտությունների թեկնածու

Հրապարակումներ առկա չեն

Քոչարյան Վահան Ռաշիդի, ՖիզիկամաթեմատիկականԳիտությունների թեկնածու

Հրապարակումներ առկա չեն

Քոչարյան Հայկ Մկրտչի, ՊատմականԳիտությունների թեկնածու

Հրապարակումներ առկա չեն

Ֆահրադյան Մարտին Վարդանի, Տնտեսագիտությանթեկնածու

Հրապարակումներ առկա չեն