Գիտական ղեկավարներ

Ֆահրադյան Մարտին Վարդանի, Գիտությունների թեկնածու

Հրապարակումներ առկա չեն