Սարքաշինության տեխնոլոգիա

Թվանիշ
Ե.11.14
Աստիճանաշնորհման բնագավառը: Քիմիական, Տեխնիկական, Ֆիզիկամաթեմատիկական