Բուսական և կենդանական ծագման մթերքների վերամշակման և արտադրության տեխնոլոգիա

Թվանիշ
Ե.18.01
Աստիճանաշնորհման բնագավառը: Գյուղատնտեսական, Տեխնիկական
Քննական ծրագիր

Հարցաշարեր

Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան (Կաթի, կաթնամթերքի, մանկական և ֆունկցիոնալ սննդի տեխնոլոգիա) Դիտել
Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան (Պահածոյացման և սննդախտանյութերի տեխնոլոգիա) Դիտել
Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան (Հացի, հրուշակեղենի և մակարոնի արտադրության տեխնոլոգիա) Դիտել
Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան (Խմորման արտադրությունների տեխնոլոգիա և գինեգործություն) Դիտել
Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան (Մսի և մսամթերքի տեխնոլոգիա, և Ե.18.01-Ձկան և ձկնամթերքի տեխնոլոգիա) Դիտել