Տնտեսության, նրա ոլորտների տնտեսագիտություն և կառավարում

Թվանիշ
Ը.00.02

Ը.00.02 մասնագիտությունն ընդգրկում է ` տնտեսության պետական կարգավորումը

Աստիճանաշնորհման բնագավառը: Տնտեսագիտական
Քննական ծրագիր

Հարցաշարեր

Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան Դիտել
Հայ-Ռուսական համալսարան (Մակրոէկոնոմիկա) Դիտել
Հայ-Ռուսական համալսարան (Տնտեսություն, նրա ոլորտների տնտեսագիտություն և ղեկավարում) Դիտել
Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան (Բնօգտագործման տնտեսագիտություն) Դիտել
Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան (Միկրոէկոնոմիկա և ձեռնարկատիրական գործունեության կազմակերպում) Դիտել
Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան (Մարքեթինգ) Դիտել
Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան (Մակրոէկոնոմիկա) Դիտել
Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան (Կառավարում) Դիտել
Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան (Կոմերցիա և բիզնեսի կազմակերպում) Դիտել
Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան (Աշխատանքի տնտեսագիտություն) Դիտել
Երևանի պետական համալսարան Դիտել
ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիա Դիտել
ՀՀ ԳԱԱ Մ. Քոթանյանի անվան տնտեսագիտության ինստիտուտ Դիտել
Եվրոպական համալսարան Դիտել