Տնտեսության, նրա ոլորտների տնտեսագիտություն և կառավարում

Թվանիշ
Ը.00.02
Աստիճանաշնորհման բնագավառը: Տնտեսագիտական
Քննական ծրագիր

Հարցաշարեր

Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան Դիտել
Հայ-Ռուսական համալսարան (տնտեսություն, նրա ոլորտների տնտեսագիտություն և ղեկավարում) Դիտել
Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան (Բնօգտագործման տնտեսագիտություն) Դիտել
Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան (Միկրոէկոնոմիկա և ձեռնարկատիրական գործունեության կազմկերպում) Դիտել
Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան (Մարքեթինգ) Դիտել
Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան (Մակրոէկոնոմիկա) Դիտել
Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան (Կառավարում) Դիտել
Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան (Կոմերցիա և բիզնեսի կազմակերպում) Դիտել
Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան (Աշխատանքի տնտեսագիտություն) Դիտել
Երևանի պետական համալսարան Դիտել
ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիա Դիտել
Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարան Դիտել
ՀՀ ԳԱԱ Մ. Քոթանյանի անվան տնտեսագիտության ինստիտուտ Դիտել
Հայ-Ռուսական համալսարան (մակրոէկոնոմիկա) Դիտել