Ֆինանսներ, հաշվապահական հաշվառում

Թվանիշ
Ը.00.03

Ը.00.03 -ը ներառում է Ը.00.05 – Հաշվապահական հաշվառում և վիճակագրություն

Աստիճանաշնորհման բնագավառը: Տնտեսագիտական
Քննական ծրագիր

Հարցաշարեր

Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան Դիտել
ՀՀ ԳԱԱ Մ. Քոթանյանի անվան տնտեսագիտության ինստիտուտ Դիտել
Երևանի պետական համալսարան Դիտել
Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան (Ֆինանսներ) Դիտել
Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան (Ֆինանսական հաշվառում) Դիտել
Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան (Վիճակագրություն) Դիտել
Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան (Բանկային գործ և ապահովագրություն) Դիտել
Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան (Կառավարչական հաշվառում և աուդիտ) Դիտել
Հայ-Ռուսական համալսարան Դիտել