Միջազգային տնտեսագիտություն

Թվանիշ
Ը.00.06
Աստիճանաշնորհման բնագավառը: Տնտեսագիտական
Քննական ծրագիր

Հարցաշարեր

Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան Դիտել
Հայ-Ռուսական համալսարան Դիտել