Դատական իրավունք

Թվանիշ
ԺԲ.00.04

Դատական իրավունք – ընդգրկում է` դատարանակազմություն, քաղաքացիական դա­տա­վարություն, վարչական դատավարությունքրեական դատավարություն, կրիմինալիստիկա, դատական փորձա­քննություն, փաստաբանություն, օպերատիվ-հետախուզական գործունեության տեսու­թյուն:

Աստիճանաշնորհման բնագավառը: Իրավաբանական
Քննական ծրագիր

Հարցաշարեր

Երևանի պետական համալսարան Դիտել
Հայ-Ռուսական համալսարան Դիտել