Վնասվածքաբանություն և օրթոպեդիա

Թվանիշ
ԺԴ.00.13
Աստիճանաշնորհման բնագավառը: Բժշկական
Քննական ծրագիր