Կերպարվեստ. դեկորատիվ և կիրառական արվեստ, դիզայն

Թվանիշ
ԺԷ.00.03
Աստիճանաշնորհման բնագավառը: Արվեստագիտություն
Քննական ծրագիր

Հարցաշարեր

ՀՀ ԳԱԱ Արվեստի ինստիտուտ Դիտել