Ճարտարապետություն և ճարտարապետական դիզայն

Թվանիշ
ԺԸ.00.01
Աստիճանաշնորհման բնագավառը: Ճարտարապետություն, Տեխնիկական, Արվեստագիտություն
Քննական ծրագիր

Հարցաշարեր

ՀՀ ԳԱԱ Արվեստի ինստիտուտ Դիտել