Սոցիալական հոգեբանություն (միջանձնային հարաբերություններ, ընտանեկան, տարիքային, մանկավարժական, խմբային գործունեություն)

Թվանիշ
ԺԹ.00.03

ԺԹ.00.03 -ը ներառում է ԺԹ.00.02 – Աշխատանքի հոգեբանություն, ինժեներական հոգե­բա­նություն, ԺԹ.00.05 – Զարգացման  և  կրթության  հոգեբանություն  (մանկավարժական, տարիքային, հատուկ) և ԺԹ.00.06 – Իրավաբանական հոգեբանություն,  քաղաքական հոգեբանություն

Աստիճանաշնորհման բնագավառը: Հոգեբանական
Քննական ծրագիր

Հարցաշարեր

Խաչատուր Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան Դիտել