Քաղաքական ինստիտուտներ և գործընթացներ, միջազգային հարաբերություններ

Թվանիշ
ԻԳ.00.02

ԻԳ.00.02 -ը ներառում է ԻԳ.00.04 − Միջազգային հարաբերություններ 

Աստիճանաշնորհման բնագավառը: Քաղաքական
Քննական ծրագիր

Հարցաշարեր

Վ.Բրյուսովի անվան պետական համալսարան Դիտել
ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիա Դիտել
Հայ-Ռուսական համալսարան (քաղաքական ինստիտուտներ) Դիտել
Հայ-Ռուսական համալսարան (միջազգային հարաբերություններ) Դիտել
Երևանի պետական համալսարան Դիտել
Երևանի պետական համալսարան (հանրային կառավարում) Դիտել
Երևանի պետական համալսարան (միջազգային) Դիտել