էներգետիկայի գիտահետազոտական ինստիտուտ

Հիմնադրման տարին
Հասցե
0025, Երևան, Մյասնիկյան պող. 5/1
Հեռ.
(+374 10) 559659
Էլ․ փոստ
official@energinst.am
Թույլատրելի թվանիշներ:
Ե.14.01