Տնտեսագիտության մեջ մաթեմատիկական մոդելավորման ամբիոն