Բարձրագույն մաթեմատիկայի և տեսական մեխանիկայի ամբիոն