Հիդրոշինարարության, ջրային համակարգերի և հիդրոէլեկտրակայանների ամբիոն