Ընդհանուր ֆիզիկայի և քվանտային նանոկառուցվածքների ամբիոն