Ֆիզիկական դաստիարակության տեսության և մեթոդիկայի ամբիոն