Հեղուկի, գազի և պլազմայի մեխանիկա

Թվանիշ
Ա.02.05
Աստիճանաշնորհման բնագավառը: Տեխնիկական, Ֆիզիկամաթեմատիկական