Պլազմայի ֆիզիկա

Թվանիշ
Ա.04.08
Աստիճանաշնորհման բնագավառը: Տեխնիկական, Ֆիզիկամաթեմատիկական
Քննական ծրագիր