Վիրուսաբանություն. իմունաբանություն

Թվանիշ
Գ.00.06
Աստիճանաշնորհման բնագավառը: Կենսաբանական, Բժշկական
Քննական ծրագիր