Մոտակա պաշտպանություններ

Ամսաթիվ (YYYY-MM)
Հուն. 10 2023
Հեռանկարային գազային սենսորներ՝ մետաղօքսիդային նանոկոմպոզիտների հիման վրա Երևանի պետական համալսարան
Կիսահաղորդիչների ֆիզիկա
Ա.04.10
Հուն. 15 2023
Իշեմիկ միտրալ հետհոսքի առաջացման մեխանիզմները, դինամիկան և կանխորոշիչները տարբեր տեղակայման սրտամկանի ինֆարկտի ժամանակ Լևոն Հովհաննիսյանի անվան սրտաբանության գիտահետազոտական ինստիտուտ
Սրտաբանություն
ԺԴ.00.04
Հուն. 15 2023
ԱԱԳԼ-ի էլեկտրոնային գծային արագացուցչի 75 ՄԷՎ էներգետիկ ռեժիմի և ցածր ինտենսիվության ռեժիմների ստացման ուսումնասիրությունը Ա. Ալիխանյանի անվան ազգային գիտական լաբորատորիա (Երևանի ֆիզիկայի ինստիտուտ)
Փնջերի ֆիզիկա և արագացուցչային տեխնիկա
Ա.04.20
Հուն. 16 2023
Մտավորականության գեղարվեստական քննության փորձը Զապել Եսայանի վիպագրության մեջ Խաչատուր Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան
Նորագույն շրջանի հայ գրականություն
Ժ.01.02
Հուն. 16 2023
Առանձին կառավարելի վարակների համաճարակաբանական հսկողության և իմունականխարգելման բնութագիրը Հայաստանում Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան
Համաճարակաբանություն
ԺԴ.00.16
Հուն. 22 2023
Մեծ հեռավորությամբ բլազարների բազմահաճախային ճառագայթման մեխանիզմների ուսումնասիրությունը ՀՀ ԳԱԱ Վ. Հ. Համբարձումյանի անվան Բյուրականի աստղադիտարան
Աստղաֆիզիկա, ռադիոաստղագիտություն
Ա.03.02
Հուն. 23 2023
Ծանր մետաղների հանդեպ կայուն նոր քեմոլիթոտրոֆ բակտերիաների անջատումը, ուսումնասիրումը և կիրառման հեռանկարները կենսատարրալուծման գործընթացներում ՀՀ ԳԱԱ «Հայկենսատեխնոլոգիա» գիտաարտադրական կենտրոն
Միկրոբիոլոգիա. կենսատեխնոլոգիա
Գ.00.07
Հուն. 23 2023
5-րդ դիրքում ցիկլոհեպտանի հետ սպիրոհամակցված բենզո[h]խինազուլինների սինթեզը և հատկությունները ՀՀ ԳԱԱ Օրգանական և դեղագործական քիմիայի գիտատեխնոլոգիական կենտրոն
Օրգանական քիմիա
Բ.00.03
Հուն. 28 2023
Հակոբ Օշականի փոքր արձակը /հոգևորի և բնազդայինի խնդիրը/ Երևանի պետական համալսարան
Նորագույն շրջանի հայ գրականություն
Ժ.01.02
Հուն. 29 2023
Եվրոպայի հայկական լոբբին՝ որպես Հայաստանի Հանրապետության և Եվրոպական միության հարաբերությունների զարգացման դերակատար ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիա
Քաղաքական ինստիտուտներ և գործընթացներ
ԻԳ.00.02
Հուն. 29 2023
Դրամավարկային քաղաքականության ազդեցությունը տնտեսության զարգացման վրա /ՀՀ օրինակով/ ՀՀ ԳԱԱ Մ. Քոթանյանի անվան տնտեսագիտության ինստիտուտ
Ֆինանսներ, հաշվապահական հաշվառում
Ը.00.03
Հուն. 30 2023
Հայաստանի մոլիբդենիտային խտանյութերից ռենիումի կորզման և լեգիրված մարտենսիտային ծերացող փոշեպողպատների ստացման տեխնոլոգիայի մշակումը Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարան
Մետալուրգիա
Ե.16.02
Հուլ. 01 2023
Քվանտային էլեկտրոնիկայի համար հեռանկարային բյուրեղների էլեկտրոնային պարամագնիսական ռեզոնանսային սպեկտրոսկոպիա ՀՀ ԳԱԱ Ֆիզիկական հետազոտությունների ինստիտուտ
Կոնդենսացված վիճակի ֆիզիկա
Ա.04.07
Հուլ. 04 2023
Շաուֆլերյան տիպի թեորեմներ Երևանի պետական համալսարան
Հանրահաշիվ և թվերի տեսություն
Ա.01.06
Հուլ. 04 2023
Խմբի նկատմամբ որոշված հիպերխմբեր Երևանի պետական համալսարան
Հանրահաշիվ և թվերի տեսություն
Ա.01.06