Մոտակա պաշտպանություններ

Հոկ. 28 2021
Կալցիում կարգավորիչ հորմոնալ համակարգի դերը սրտի գործունեության մեխանիզմներում Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան
Ախտաբանական և նորմալ ֆիզիոլոգիա
ԺԴ.00.10
Հոկ. 28 2021
Գյուղատնտեսության ապահովագրության ներդրման արդյունավետության գնահատման մոտեցումները Հայաստանի Հանրապետությունում Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան
Ֆինանսներ, հաշվապահական հաշվառում
Ը.00.03
Հոկ. 28 2021
Բնական հիմքով սորբենտներ և դրանց օգտագործումը ծանր մետաղները ջրից հեռացնելու համար ՀՀ ԳԱԱ Ա.Բ. Նալբանդյանի անվան քիմիական ֆիզիկայի ինստիտուտ
Անօրգանական քիմիա
Բ.00.01
Հոկ. 29 2021
Օբյեկտների հայտնաբերման համակարգերի մշակումը և հետազոտումը Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարան
Ռադիոտեխնիկա, ռադիոհաճախականային սարքավորումներ, համակարգեր, տեխնոլոգիաներ
Ե.12.01
Նոյ. 04 2021
Հողի մեքենայական դեգրադացիայի կանխարգելման բանվորական օրգանի մշակում Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան
Գյուղատնտեսական արտադրության մեքենայացում և մեքենաներ
Ե.20.01
Նոյ. 05 2021
GERANIACEAE JUSS. ընտանիքը Հայաստանում Երևանի պետական համալսարան
Բուսաբանություն. սնկաբանություն. էկոլոգիա
Գ.00.05
Նոյ. 05 2021
Հողակոշտերի ռոտորային մանրիչով կարտոֆիլահանի մշակում և պարամետրերի հիմնավորում Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան
Գյուղատնտեսական արտադրության մեքենայացում և մեքենաներ
Ե.20.01
Նոյ. 11 2021
Նոր բողոքականության տարածումը Հայաստանի եզդիների շրջանում և ինքնության տրանսֆորմացիաները ՀՀ ԳԱԱ Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտ
Ազգագրություն (ազգաբանություն)
Է.00.04
Նոյ. 11 2021
Կրթության կազմակերպման հիմնախնդիրները ՀՀ քրեակատարողական հիմնարկներում Խաչատուր Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան
Մանկավարժության տեսություն և պատմություն
ԺԳ.00.01
Նոյ. 13 2021
Ֆոտոնիկ կառուցվածքների գրառման և թեստավորման նոր եղանակներ, պիրոէլեկտրական օպտիկական սոլիտոնների գեներացում և միկրո- ու նանոմասնիկների ֆոտովոլտայիկ գերում Բեսելյան փնջի միջոցով ՀՀ ԳԱԱ Ֆիզիկական հետազոտությունների ինստիտուտ
Լազերային ֆիզիկա
Ա.04.21
Նոյ. 23 2021
Միավոր շրջանում և կիսահարթությունում հոլոմորֆ, հարմոնիկ և ողորկ ֆունկցիաների որոշ կշռային դասերի կշռային ինտեգրալ ներկայացումներ և հատկություններ ՀՀ ԳԱԱ Մաթեմատիկայի ինստիտուտ
Մաթեմատիկական անալիզ
Ա.01.01
Նոյ. 23 2021
Տնտեսական ընկերությունների լուծարման իրավական կարգավորման հիմնահարցերը ՀՀ-ում Երևանի պետական համալսարան
Մասնավոր իրավունք
ԺԲ.00.03
Նոյ. 25 2021
Ուրարտուի (Վանի թագավորության) կերպարվեստի պատկերագրական առանձնահատկությունները ՀՀ ԳԱԱ Արվեստի ինստիտուտ
Կերպարվեստ. դեկորատիվ և կիրառական արվեստ
ԺԷ.00.03
Նոյ. 26 2021
Հանցակիցների քրեական պատասխանատվության առանձնահատկությունները Երևանի պետական համալսարան
Քրեական իրավունք և կրիմինալոգիա, քրեակատարողական իրավունք
ԺԲ.00.05
Նոյ. 26 2021
Հակոբ Կարապենցի փոքր արձակը գրական առնչություններ ՀՀ ԳԱԱ Մ. Աբեղյանի անվան գրականության ինստիտուտ
Նորագույն շրջանի հայ գրականություն
Ժ.01.02