Մոտակա պաշտպանություններ

Օգս. 18 2020
Արհեստական ջրավազաններում ձկնարդյունաբերության մեջ օգտագործվող ջրի մաքրման և շրջադարձային համակարգի կիրառման խնդիրները
Շենքերի և կառույցների ճարտարագիտական (էներգետիկ, հիդրավլիկ և այլն) ապահովում
Ե.23.03
Ճարտարապետության և շինարարարության Հայաստանի ազգային համալսարան
Օգս. 19 2020
Էլեկտրատեխնիկական համակարգերի մոնիթորինգի մոդելի մշակումը հանքաքարի մանրացման տեխնոլոգիական գործընթացում
Էլեկտրատեխնիկա, էլեկտրամեխանիկա, էլեկտրատեխնոլոգիաներ
Ե.09.01
Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարան
Օգս. 20 2020
Էլեկտրոնային սխեմաների ավտոմատացված նախագծման համակարգերի ռեգրեսիոն թեստավորման միջոցների մշակումը
Ավտոմատացման համակարգեր
Ե.13.02
Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարան
Օգս. 24 2020
Պարտադիր բժշկական ապահովագրության համակարգի տնտեսամաթեմատիկական ցուցանիշների գնահատումը (ՀՀ նյութերով)
Տնտեսության մաթեմատիկական մոդելավորում
Ը.00.08
Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան
Օգս. 24 2020
Բնակարանային ֆոնդի կառավարման բարելավման հիմնահարցերը Հայաստանի Հանրապետությունում
Տնտեսության, նրա ոլորտների տնտեսագիտություն և կառավարում
Ը.00.02
Երևանի պետական համալսարան
Օգս. 25 2020
Աշխատակցի վարքային քոփինգ ռազմավարության ընտրության կառավարչական նախադրյալները
Հոգեբանության տեսություն և պատմություն
ԺԹ.00.01
Երևանի պետական համալսարան
Օգս. 27 2020
1960-1980 թվականների հայկական գրքային գրաֆիկան
Կերպարվեստ. դեկորատիվ և կիրառական արվեստ
ԺԷ.00.03
Երևանի գեղարվեստի պետական ակադեմիա
Օգս. 27 2020
Ինքնահամընկնող և գերզուգորդական հանրահաշիվներ
Հանրահաշիվ և թվերի տեսություն
Ա.01.06
Երևանի պետական համալսարան
Օգս. 28 2020
Կառուցվածքային թվերի հանրահաշվի մեթոդով էլեկտրական շղթաների ընդանրացված պարամետրերի հետազոտումը
Էլեկտրատեխնիկա
Ե.09.00
Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարան
Օգս. 28 2020
Անձի արժեհամակարգի բաղադրատարրերի առանձնահատկությունները հոգեբանական պատերազմի պայմաններում
Հոգեբանության տեսություն և պատմություն
ԺԹ.00.01
Երևանի պետական համալսարան
Օգս. 28 2020
Լույսի բևեռացման տարածական դինամիկան հեղուկ բյուրեղներում և նրանց ներկանյութային խառնուրդներում
Լազերային ֆիզիկա
Ա.04.21
Երևանի պետական համալսարան
Օգս. 28 2020
Մետաղների և կիսահաղորդիչների նանոմասնիկների փոխազդեցությունը կենսաբանական մակրոմոլեկուլների հետ լուծույթում
Կիսահաղորդիչների ֆիզիկա
Ա.04.10
Հայ-Ռուսական համալսարան
Սեպ. 07 2020
Հասան-Ջալալյան իշխանական տոհմի դերը հայոց պատմության մեջ XIII - XVI դարերում
Հայոց պատմություն
Է.00.01
Երևանի պետական համալսարան
Սեպ. 08 2020
Մրցակցային միջավայրը և դրա կարգավորման ուղիները Հայաստանի Հանրապետության ագրոպարենային ոլորտում
Տնտեսության, նրա ոլորտների տնտեսագիտություն և կառավարում
Ը.00.02
Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան
Սեպ. 08 2020
Վախուշտի Բագրատիոնիի «Վրացական թագավորության նկարագրությունը» աշխատությունը որպես հայոց պատմության սկզբնաղբյուր
Պատմագրություն, աղբյուրագիտություն
Է.00.05
Երևանի պետական համալսարան