Մոտակա պաշտպանություններ

Ամսաթիվ (YYYY-MM)
Հոկ. 11 2022
Հիփոթեքային վարկավորման շուկայի զարգացման հիմնախնդիրները (ԱՀ և ՀՀ օրինակով) Հայ-Ռուսական համալսարան
Ֆինանսներ, հաշվապահական հաշվառում
Ը.00.03
Հոկ. 14 2022
Հայաստանի և Լեռնային Ղարաբաղի երկրաջերմային աղբյուրների մանրէների բազմազանությունը, կենսաբանական առանձնահատկություններն ու կենսատեխնոլոգիական ներուժը Երևանի պետական համալսարան
Միկրոբիոլոգիա. կենսատեխնոլոգիա
Գ.00.07
Հոկ. 19 2022
Արդի խոսակցական ֆրանսերենի դարձվածապաշարի ոճիմաստային առանձնահատկությունները /հայերենի զուգադրությամբ/ Վ.Բրյուսովի անվան պետական համալսարան
Ռոմանագերմանական լեզուներ
Ժ.02.07
Հոկ. 21 2022
Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության ոլորտում թվային տեխնոլոգիաների կիրառման հիմնահարցերը Երևանի պետական համալսարան
Տնտեսության, նրա ոլորտների տնտեսագիտություն և կառավարում
Ը.00.02
Հոկ. 22 2022
Էլեկտրամագնիսական դաշտերի բաշխվածությունները անիզոտրոպ նանոչափական կառուցվածքներում Երևանի պետական համալսարան
Ռադիոֆիզիկա
Ա.04.03
Հոկ. 26 2022
Կենդանուններով փոխաբերությունների լեզվաճանաչողական առանձնահատկությունները անգլաամերիկյան մամուլում (հայերենի զուգադրությամբ) Վ.Բրյուսովի անվան պետական համալսարան
Ռոմանագերմանական լեզուներ
Ժ.02.07
Հոկ. 26 2022
Նոսր և Կարլեսոնի տիպի օպերատորների գնահատականներ ՀՀ ԳԱԱ Մաթեմատիկայի ինստիտուտ
Մաթեմատիկական անալիզ
Ա.01.01
Հոկ. 27 2022
Անհատական մոտեցման սկզբունքի իրականացման դժվարություններն ու դրանց հաղթահարման ուղիները տարրական դպրոցում Խաչատուր Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան
Մանկավարժության տեսություն և պատմություն
ԺԳ.00.01
Հոկ. 27 2022
Իրավապահ մարմիններում մարդկային ռեսուրսների կոնստրուկտիվ կառավարման յուրահատկությունը (ՀՀ ոստիկանության օրինակով) Խաչատուր Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան
Սոցիալական հոգեբանություն
ԺԹ.00.03
Հոկ. 27 2022
Օտար լեզվի ուսումնառության սոցիալ-հոգեբանական հիմնախնդիրները Գործնական հոգեբանության և սոցիոլոգիայի «Ուրարտու» համալսարան
Սոցիալական հոգեբանություն
ԺԹ.00.03
Հոկ. 31 2022
Հայերենի հոլովական իմաստների համարժեքները իսպաներենում Երևանի պետական համալսարան
Ընդհանուր և համեմատական լեզվաբանություն
Ժ.02.02
Նոյ. 03 2022
Ֆինանսական վերահսկողության իրավական կարգավորման հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիա
Հանրային իրավունք
ԺԲ.00.02
Նոյ. 03 2022
Հայաստանի Հանրապետության միգրացիոն քաղաքականությունը. Սահմանադրաիրավական կարգավորման տեսական և կիրառական հիմնախնդիրները ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիա
Հանրային իրավունք
ԺԲ.00.02
Նոյ. 03 2022
Հասարակագիտական առարկաները՝ որպես ավագ դպրոցականների հայրենասիրական դաստիարակության հիմք Վանաձորի Հովհաննես Թումանյանի անվան պետական համալսարան
Մանկավարժության տեսություն և պատմություն
ԺԳ.00.01
Նոյ. 03 2022
Աշխարհի պատկերի էական ասպեկտները Սերգեյ Փարաջանովի ստեղծագործության մեջ ՀՀ ԳԱԱ Արվեստի ինստիտուտ
Թատերական արվեստ. կինոարվեստ, հեռուստատեսություն
ԺԷ.00.01