Մոտակա պաշտպանություններ

Ամսաթիվ (YYYY-MM)
Հուլ. 04 2023
Միջարաբական համագործակցության առանցքային հիմնախնդիրները Մերձավոր Արևելքում 1991-2011 թվականերին ՀՀ ԳԱԱ Արևելագիտության ինստիտուտ
Համաշխարհային պատմություն
Է.00.02
Հուլ. 04 2023
Առևտրային կազմակերպություններում ֆինանսական կառավարման կատարելագործման ուղիները /ՀՀ նյութերով/ ՀՀ ԳԱԱ Մ. Քոթանյանի անվան տնտեսագիտության ինստիտուտ
Ֆինանսներ, հաշվապահական հաշվառում
Ը.00.03
Հուլ. 04 2023
Հոգեբանական պաշտպանական մեխանիզմների և անձնային որոշ բնութագրերի փոխհարաբերությունների դինամիկան՝ անձի հասունացման տարբեր փուլերում Խաչատուր Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան
Ընդհանուր հոգեբանություն, հոգեբանության տեսություն և պատմություն, անձի հոգեբանություն
ԺԹ.00.01
Հուլ. 06 2023
Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանի վճիռների ազդեցության գնահատումը /Հայաստանի Հանրապետության օրինակով/ ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիա
Հանրային իրավունք
ԺԲ.00.02
Հուլ. 06 2023
Առանձին տեսակի վարչական վարույթների առանձնահատկությունների չափորոշիչները Երևանի պետական համալսարան
Հանրային իրավունք
ԺԲ.00.02
Հուլ. 10 2023
ՀՀ պետական պարտքի կառավարման արդյունավետության տնտեսամաթեմատիկական գնահատումը Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան
Տնտեսության մաթեմատիկական մոդելավորում
Ը.00.08
Հուլ. 11 2023
Ժողովրդական իրավաստեղծ նախաձեռնության ինստիտուտը՝ որպես անմիջական ժողովրդաիշխանության իրացման ձև ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիա
Հանրային իրավունք
ԺԲ.00.02
Հուլ. 11 2023
Տեղեկատվության ազատության ապահովման ու պաշտպանության ժամանակակից հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում /սահմանադրաիրավական երաշխիքների և եվրոպական իրավական չափորոշիչների համատեքստում/ Եվրոպական համալսարան
Հանրային իրավունք
ԺԲ.00.02
Հուլ. 13 2023
«Անապատի օդապարուկների» կառուցվածքը, ձևերը, թվագրությունը և գործառույթը Երևանի պետական համալսարան
Հնագիտություն
Է.00.03
Հուլ. 13 2023
Պարսկական դասական պոեզիայի արձագանքներն Իրանական ժամանակակից կերպարվեստում ՀՀ ԳԱԱ Արվեստի ինստիտուտ
Կերպարվեստ. դեկորատիվ և կիրառական արվեստ, դիզայն
ԺԷ.00.03
Հուլ. 14 2023
Ինտեգրալ սխեմաների նախագծման միջոցների մշակումը ծերացման երևույթների հաշվառմամբ Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարան
Էլեկտրոնիկա, միկրո և նանոէլեկտրոնիկա
Ե.27.01
Հուլ. 14 2023
Տարածքային փոփոխությունների իրավաչափության հիմքերը ժամանակակից միջազգային իրավունքում Երևանի պետական համալսարան
Միջազգային իրավունք
ԺԲ.00.06
Հուլ. 17 2023
Մեծ Հայքի թագավորության ներքին և արտաքին քաղաքականությունը 330-387 թթ. Երևանի պետական համալսարան
Հայոց պատմություն
Է.00.01
Հուլ. 18 2023
Մետաղական հանքավայրերի շահագործման բաց եղանակից ստորգետնյա եղանակին անցման տեխնոլոգա-կազմակերպչական արդյունավետ լուծումների մշակումը Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարան
Օգտակար հանածոների հանքա­վայրերի մշակում և շահագործում
ԻԴ.02.01
Իրավունքի ձևերի /աղբյուրների/ համակարգը Հայաստանի Հանրապետությունում /տեսական-իրավական վերլուծություն/ ՀՀ ԳԱԱ Փիլիսոփայության, սոցիոլոգիայի և իրավունքի ինստիտուտ
Պետության և իրավունքի տեսություն և պատմություն, պետական և իրա­վական ուսմունքների պատմություն
ԺԲ.00.01