Մոտակա պաշտպանություններ

Մայ. 14 2021
Ջրամբարային հիդրոհանգույցի տեխնիկատնտեսական ցուցանիշների արդյունավետության բարձրացման ուղիները Տոլորսի ջրամբարի օրինակով Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան
Ընդհանուր երկրագործություն, հողագիտություն, հիդրոմելիորացիա և ագրոքիմիա
Զ.01.01
Մայ. 20 2021
Բյուզանդական X-XI դդ. պղնձե դրամները և դրանց շրջանառությունը Հայաստանում ՀՀ ԳԱԱ Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտ
Հնագիտություն
Է.00.03
Դեկ. 05 2021
Խաչատուր Աբովյանի պատումի արվեստը Երևանի պետական համալսարան
Հայ դասական գրականություն
Ժ.01.01
Անհատականացման միջոցների քաղաքացիաիրավական պաշտպանությունն անբարեխիղճ մրցակցությունից Երևանի պետական համալսարան
Մասնավոր իրավունք
ԺԲ.00.03
Տատանվող դանակով հողամշակման ֆրեզի կառուցվածքի մշակում և պարամետրերի հիմնավորում Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան
Գյուղատնտեսական արտադրության մեքենայացում և մեքենաներ
Ե.20.01
Թեհրանի թատրոնների ճարտարապետությունը՝ տարածաշրջանի հայկական թատրոնների համեմատությամբ ՀՀ ԳԱԱ Արվեստի ինստիտուտ
Ճարտարապետություն
ԺԸ.00.01