Մոտակա պաշտպանություններ

Ամսաթիվ (YYYY-MM)
Դեկ. 22 2023
Սիլիկոնային պոլիմերների հիման վրա կոմպոզիտների սինթեզի և սորբցիոն հատկությունների ուսումնասիրություն ՀՀ ԳԱԱ Օրգանական և դեղագործական քիմիայի գիտատեխնոլոգիական կենտրոն
Բարձրամոլեկուլային միացություններ
Բ.00.06
Դեկ. 25 2023
Երկրի դիտարկման տվյալների համար ամպային և բարձր արտադրողականությամբ հարթակի մշակումը Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարան
Հաշվողական մեքենաների, համալիրների, համակարգերի և ցանցերի մաթեմատիկական և ծրագրային ապահովում
Ե.13.04
Դեկ. 25 2023
Հայաստանի ցամաքային փափկամարմինների բազմազանությունը և էկոլոգիան Երևանի պետական համալսարան
Կենդանաբանություն. մակաբուծաբանություն. էկոլոգիա
Գ.00.08
Դեկ. 25 2023
Ադրբեջանի ժողովրդական և խորհրդային հանրապետությունների ստեղծումը և ադրբեջանցի էթնոսի կազմավորման գործընթացը 1920-1930-ական թթ. ՀՀ ԳԱԱ Արևելագիտության ինստիտուտ
Համաշխարհային պատմություն
Է.00.02
Դեկ. 26 2023
Հայկական թեմը և Հայոց եկեղեցու կարգավիճակը Վրաստանում XII-XVII դարերում Երևանի պետական համալսարան
Հայոց պատմություն
Է.00.01
Դեկ. 26 2023
ՀՀ հասարակական-քաղաքական կյանքը 1991-2000թթ. Երևանի պետական համալսարան
Հայոց պատմություն
Է.00.01
Դեկ. 26 2023
Հատկանիշներ համապատասխանեցնող արտապատկերումների հայտնաբերման խնդրի վիճակագրական և հաշվողական բարդությունը Հայ-Ռուսական համալսարան
Հավանականությունների տեսություն և մաթեմատիկական վիճակագրություն
Ա.01.05
Դեկ. 26 2023
Էխոսրտագրական ժամանակակից նշանակությունը ծանր հարաճուն սրտային անբավարարության դեկոմպենսացիայի կանխարգելման գործընթացում Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան
Սրտաբանություն
ԺԴ.00.04
Դեկ. 27 2023
Մոդելների վրա հիմնված ժամանակային շարքերի կլաստերիզացիա Երևանի պետական համալսարան
Տնտեսության մաթեմատիկական մոդելավորում
Ը.00.08
Դեկ. 28 2023
Քվանտային կետերում մի քանի մասնիկային համակարգերի թերմոդինամիկական և օպտիկական հատկությունների ուսումնասիրումը Հայ-Ռուսական համալսարան
Կիսահաղորդիչների ֆիզիկա
Ա.04.10
Մարգարէական գիրքերու ուսումնասիրման հիմնահարցերն արդի աստուածաբանութեան մեջ /պատմագիտական և բնագրագիտական ուսումնասիրութիւն/ Երևանի պետական համալսարան
Կրոնի տեսություն և պատմություն
Թ.00.05
Հասան-Ջալալյան իշխանական տոհմի դերը հայոց պատմության մեջ XIII - XVI դարերում Երևանի պետական համալսարան
Հայոց պատմություն
Է.00.01
Նոյ. 24 2024
Էթնոմշակութային դիսկուրսը Գոհար Մարկոսյան-Կասպերի ստեղծագործությունում Հայ-Ռուսական համալսարան
Ռուս գրականություն
Ժ.01.03
Ընտրախավերի էվոլյուցիայի ազդեցությունը Չինաստանի Ժողովրդական Հանրապետության արտաքին քաղաքականության վրա /2003-2020/ Հայ-Ռուսական համալսարան
Միջազգային հարաբերություններ
ԻԳ.00.04
Մեծ Հայքի թագավորության ներքին և արտաքին քաղաքականությունը 330-387 թթ. Երևանի պետական համալսարան
Հայոց պատմություն
Է.00.01