Մոտակա պաշտպանություններ

Ամսաթիվ (YYYY-MM)
Դեկ. 23 2022
Հարկային ծառայողների գործունեության գնահատման համակարգի կառավարման հիմնախնդիրները ՀՀ-ում Եվրոպական համալսարան
Տնտեսության, նրա ոլորտների տնտեսագիտություն և կառավարում
Ը.00.02
Դեկ. 23 2022
Իժերի թույնի ֆոսֆոլիպազ Ա2 և դեզինտեգրինների ազդեցության կենսաֆիզիկական ասպեկտները Երևանի պետական համալսարան
Կենսաֆիզիկա, կենսաինֆորմատիկա
Գ.00.02
Դեկ. 23 2022
Թեղուտի մոլիբդենային խտանյութից բարձրջերմաստիճանային ինքնատարածվող սինթեզի եղանակով ֆերոմոլիբդենի ստացման տեխնոլոգիայի մշակումը Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարան
Մետալուրգիա
Ե.16.02
Դեկ. 26 2022
Թրումեն Կապոտեի ոչ ֆիկցիոնալ ստեղծագործությունների ժանրային ինքնատիպությունը Հայ-Ռուսական համալսարան
Արտասահմանյան գրականություն
Ժ.01.07
Դեկ. 26 2022
Մասնիկների ռեզոնանսային փոխազդեցությունը բարդ կառուցվածք ունեցող ալիքատարների հետ ՔԵՆԴԼ սինքրոտրոնային հետազոտությունների ինստիտուտ
Փնջերի ֆիզիկա և արագացուցչային տեխնիկա
Ա.04.20
Դեկ. 26 2022
Հաշտարարության ինստիտուտը ՀՀ քաղաքացիական դատավարությունում Երևանի պետական համալսարան
Դատական իրավունք
ԺԲ.00.04
Դեկ. 26 2022
Սյունիքի համայնքներում կլաստերային մոդելի կիրառման և ճարտարապետատարածական կազմակերպման առանձնահատկությունները Ճարտարապետության և շինարարարության Հայաստանի ազգային համալսարան
Ճարտարապետություն
ԺԸ.00.01
Դեկ. 28 2022
Հայաստանի գործոնը ռուս-թուրքական հարաբերությունների համատեքստում 1991-2015թթ. ՀՀ ԳԱԱ Արևելագիտության ինստիտուտ
Համաշխարհային պատմություն
Է.00.02
Դեկ. 30 2022
Մուտք/ելք հանգույցներում արագագործության բարձրացման միջոցների մշակումը Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարան
Էլեկտրոնիկա, միկրո և նանոէլեկտրոնիկա
Ե.27.01
Հասան-Ջալալյան իշխանական տոհմի դերը հայոց պատմության մեջ XIII - XVI դարերում Երևանի պետական համալսարան
Հայոց պատմություն
Է.00.01
Մասնակցային ժողովրդավարության զարգացման հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ապահովման գործընթացում ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիա
Քաղաքական ինստիտուտներ և գործընթացներ
ԻԳ.00.02