Սահակյան Գնել Էդուարդի, Տնտեսագիտությանթեկնածու

Ընթացիկ պաշտոնը

-