Աբովյան Յուրիկ Հրաչիկի, ԿենսաբանականԳիտությունների դոկտոր

Ընթացիկ պաշտոնը

-