Բաղդասարյան Գևորգ Երվանդի, ՖիզիկամաթեմատիկականԳիտությունների դոկտոր

Ընթացիկ պաշտոնը

ՀՀ ԳԱԱ ակադեմիկոս