Աբրահամյան Օկսաննա Յուրիի, Տնտեսագիտությանթեկնածու

Ընթացիկ պաշտոնը

-