Հայրապետյան Միքայել Հրաչիկի, Գիտությունների թեկնածու