Հակոբյան Նաիրա Ռաֆիկի, ՀոգեբանականԳիտությունների դոկտոր

Ընթացիկ պաշտոնը

-