Ավջյան Կարապետ Էդուարդի, ՖիզիկամաթեմատիկականԳիտությունների թեկնածու

Ընթացիկ պաշտոնը

-