Ազատյան Թերեզա Յուրիի, Գիտությունների թեկնածու

Ընթացիկ պաշտոնը

-