Եսոյան Արամայիս Մյասնիկի, ՏեխնիկականԳիտությունների դոկտոր

Ընթացիկ պաշտոնը

-