Գալստյան Տիգրան Ռազմիկի, Տնտեսագիտությանթեկնածու

Ընթացիկ պաշտոնը

-