Աբալյան Արմենուհի Վաղարշակի, Գիտությունների թեկնածու