Ալեքսանյան Հովհաննես Ստյոպայի, Գիտությունների թեկնածու