Բոյնագրյան Վլադիմիր Ռուբենի, ԱշխարհագրականԳիտությունների դոկտոր

Ընթացիկ պաշտոնը

-