Աբրահամյան Լիաննա Սամվելի, Տնտեսագիտությանթեկնածու

Ընթացիկ պաշտոնը

-