Հակոբյան Արմեն Աշմատի, Տնտեսագիտությանդոկտոր

Ընթացիկ պաշտոնը

-