Սահակյան Քրիստինե Սամվելի, Տնտեսագիտությանթեկնածու

Ընթացիկ պաշտոնը

-