Մադոյան Վաղարշակ Վարուժանի, Գիտությունների դոկտոր

Ընթացիկ պաշտոնը

Պրոֆեսոր