Ստեփանյան Սուրեն Աղոյի, ԲժշկականԳիտությունների դոկտոր

Ընթացիկ պաշտոնը

-