Մարտիրոսյան Տիգրան Սերյոժայի, Տնտեսագիտությանդոկտոր

Ընթացիկ պաշտոնը

-