Մարտիրոսյան Տիգրան Սերյոժայի, Գիտությունների դոկտոր