Աբրահամյան Վահե Սիրեկանի, Տնտեսագիտությանթեկնածու

Ընթացիկ պաշտոնը

-