Սաֆարյան Վազգեն Հմայակի, Գիտությունների դոկտոր

Ընթացիկ պաշտոնը

Պրոֆեսոր