Զարդարյան Մկրտիչ Հովհաննեսի, Գիտությունների թեկնածու