Աբբասի Մոհամմադռեզա Հոսսեյնի, Տնտեսագիտությանթեկնածու

Ընթացիկ պաշտոնը

-