Ժամկոչյան Աղավնի -, Գիտությունների թեկնածու

Ընթացիկ պաշտոնը