Հարությունյան Տիգրան Վլադիմիրի, Տնտեսագիտությանդոկտոր

Ընթացիկ պաշտոնը

-